Политика за поверителност

ДАЙРЕКС АД, като администратор на лични данни, събира и обработва определена лична информация за физически лица, получена при ползването на тази интернет страница, а именно: www.direx.bg
Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни урежда начина, по който ДАЙРЕКС АД (наричано също така по-долу «Администраторът») събира, използва, поддържа, съхранява и разкрива лична информация, така че да е в пълно съответствие с правните изисквания на българското и европейското законодателство.
Преглеждането и използването на Интернет страницата или получаването на стоки или услуги от нас ще означава, че сте съгласни с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, трябва да прекратите използването или достъпа си до Интернет страницата.
1. Събиране на информация
ДАЙРЕКС АД може да събира два вида информация за Вас:
а) Лична информация (включително, без ограничение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и информация за плащане), която може да бъде събрана от Вас, когато доброволно предоставите същата чрез следните, но не ограничени методи: (1) регистриране и създаване на клиентски номер; (2) участие в проучвания и други промоции, достъпни на Интернет страницата; (3) комуникация с нас чрез контактната ни форма, предоставена на Интернет страницата или чрез „Обслужване на клиенти“ по телефона;
б) Обобщена информация, генерирана от системите на ДАЙРЕКС АД, която не е свързана лично с Вас. Администраторът получава определена информация по автоматизирани начини, когато посещавате Интернет страницата, като например IP адреса на устройството, което използвате, за да се свържете с Интернет, и кои страници сте посетили. Чрез събирането на тази информация научаваме как най-добре да проектираме Интернет страницата за посетителите си и да разберем какви продукти и услуги предпочитате. ДАЙРЕКС АД събира тази информация чрез различни средства, като например „бисквитки“ („cookies“) (моля, вижте по-долу „Бисквитки и проследяване“).
Непредоставянето на необходимата лична информация при поискване може да доведе до невъзможност за предоставяне на определени услуги. ДАЙРЕКС АД може да събира допълнителна информация от Вас във връзка с промоции, както и всяка информация, която предоставяте, когато комуникирате с Администратора, например чрез услугата „Обслужване на клиенти“ или участие в проучвания.
2. Разкриване на информация
ДАЙРЕКС АД може да разкрива: (а) пред негови партньори за целите, описани в тази Политика за поверителност; б) каквато и да е информация, която събира за Вас пред трети страни с цел да Ви предостави услугите, които искате; в) обобщена информация за проследяване и друга информация, която не Ви идентифицира лично на трети страни; (г) Вашата лична информация пред трети страни, когато Администраторът вярва добросъвестно, че е длъжен да го направи според закона или по силата на съдебно решение; или (д) Вашата лична информация пред трети страни, при условие че ДАЙРЕКС АД има предварително разрешение, което може да бъде получено в момента на събиране на информацията от Вас.
3. Използване на събраната информация
ДАЙРЕКС АД събира и съхранява информация за всяка пратка, която обработва, за да може ефективно да осъществява услугите предлагани на клиентите. Администраторът използва информация за своите клиенти, техните пратки и активност, с цел: (a) потвърждаване на самоличността Ви и съдействие, в случай на забравена парола или данните за вход за някоя от услугите за регистрация на Администратора; (б) оказване на съдействие при предоставянето и подобряването на исканите от Вас услуги; в) комуникиране със своите клиенти във връзка с допълнителни услуги, които могат да са полезни за тях; г) следване на собствени бизнес интереси и вътрешни цели, разработване и администриране на настоящия сайт, анализ на тенденциите и пазарни проучвания, д) съобразяване с нормативната уредба спазване на правните си задължения, политики и процедури; д) предотвратяване и разкриване на всякакви злоупотреби или измами; и (д) съответствие с всяка друга употреба, която сте упълномощили Администратора.
4. Бисквитки и проследяване
Тази Интернет страница използва пакет данни „бисквитка“, който се прехвърля на твърдия диск на компютъра Ви и който може да идентифицира подробности за Вашия IP адрес, операционната Ви система (напр. Microsoft Windows, Mac O/S, Linux), браузър (напр. Internet Explorer, Safari, Firefox , плюс версията на браузъра), местоположение (да определи от коя държава влизате в Интернет страницата) и друга потребителска информация (напр. Вашето потребителско име).
ДАЙРЕКС АД може да използва информацията, събрана от „бисквитките“, за да: а) следи моделите на трафика към и от Интернет страницата; б) за да Ви позволи да влизате в Интернет страницата, да използвате определени услуги и да посещавате зони на Интернет страницата, които са само за регистрирани потребители.
Можете да изберете да откажете „бисквитките“ като ги изключите от браузъра си и/или ги изтриете от твърдия диск. Не е необходимо да имате „бисквитки“, за да използвате Интернет страницата, но те ще Ви трябват, за да влезнете в Интернет страницата с потребителския си профил, както и за да получите достъп до персонализирано или защитено съдържание на Интернет страницата. Някои интернет страници може да не функционират нормално, ако „бисквитките“ са изключени.
Използването на Google Analytics (Google Анализ) е в съответствие с Общите условия на Google, както и с тази Политика за поверителност. Информацията, генерирана от Google Analytics, включително IP адресът на потребителя, ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Информацията, събрана чрез Google Analytics, не включва и не е свързана с каквато и да е лична информация. Google няма да споделя събраната информация с други продукти и инструменти на Google. Събраната информация дава възможност за оценка използването на тази Интернет страница, за анализ на поведението на потребителите и за подобряване на опита на потребителите с Интернет страницата. Можете да получите повече информация относно това как да се откажете от Google Analytics на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. Доставчици на съдържание, рекламодатели и партньори
Тази Политика за поверителност не е приложима към други интернет страници на трети страни, с които може да е свързан ДАЙРЕКС АД, нито към други компании или лица, които могат да бъдат включени като контакти на трети страни или доставчици на тази Интернет страница. ДАЙРЕКС АД не носи отговорност за практиките за събиране на данни, политиките за поверителност или съдържанието на интернет страници, различни от тази Интернет страница, включително интернет страници, достъпни чрез линк от тази Интернет страница. Трябва да се свържете директно с операторите на тези интернет страници, ако желаете да попитате за техните практики и правила за поверителност, преди да предоставите личната си информация на трета страна.
6. Съгласяване и отказване
Ако целта на събирането, използването или разкриването на личната Ви информация от страна на ДАЙРЕКС АД е различна от събирането, използването или разкриването, уредени в настоящата Политика за поверителност, ДАЙРЕКС АД ще ви даде възможност да: а) се откажете и да не получавате определени услуги, и да не участвате в определени интерактивни области; или б) да се съгласите ДАЙРЕКС АД да се свърже с Вас във връзка с определени въпроси, като например известяване за нови функции на Интернет страниците, бета тестване или промоционални дейности.
7. Защита на Вашата лична информация
Сигурността на Вашата лична информация е изключително важна за ДАЙРЕКС АД. Администраторът признава стандартите на индустрията и използва подходящи предпазни мерки за административна, техническа и физическа сигурност за защита на личната информация, която предоставяте на тази Интернет страница, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване и други незаконни форми на обработка. За да бъде защитена в максимална степен Вашата лична информация, ДАЙРЕКС АД използва няколко техники за сигурност, включително защитени сървъри, цялата лична информация, предоставена от Вас, се шифрова преди да напуснете браузъра си чрез технологията за шифроване SSL 128-bit RC4.
ДАЙРЕКС АД ще подлага на преглед и ще подобрява тези мерки периодично, ако е необходимо. Важно е да се защитите от неоторизиран достъп до данните за вход, включително паролата Ви. Администраторът Ви моли да имате предвид, че нито един метод за прехвърляне по интернет или за електронно съхранение не е 100 % надежден, поради което ДАЙРЕКС АД не може да гарантира абсолютната сигурност на Вашата лична информация.
8. Разкриване на информация в чужбина
С оглед услугите, които ДАЙРЕКС АД предоставя на своите клиенти, е възможно Администраторът да прехвърли събраната Ви лична информация в държави, различни от държавата, в която първоначално сте я предоставили. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която сте предоставили информацията. Когато предава информацията Ви на други държави, ДАЙРЕКС АД ще защити същата, както е описано в това известие за поверителност. Също така, Администраторът може да разкрие личната Ви данни, изисквани или разрешени от закона, на правоприлагащи и регулаторни органи и правителства за целите на сигурността, както и за митнически цели.
9. Съхранение, събиране и актуализиране на информация
Информацията Ви ще се събира и управлява за целите, посочени в тази Политика за поверителност и ще се съхранява за срока, указан в приложими нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били обработени. ДАЙРЕКС АД може да позволи на други трети страни да имат достъп до Вашата информация, но само за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Администраторът ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашата информация се третира сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност.
ДАЙРЕКС АД Ви предлага възможността да коригирате или промените събраната информация по всяко време и толкова често, колкото е необходимо, с изключение на някои полета за данни, които са ограничени полета за данни и ще бъдат маркирани като такива в профила Ви, например - Вашата страна на пребиваване. Когато желаете да промените ограничено поле за данни, ако имате някакви въпроси относно това как работят услугите на ДАЙРЕКС АД или относно тази политика за поверителност, моля да се свържете с екипа за обслужване на клиенти на Администратора.
10. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Всяко лице, чиито данни се обработват от ДАЙРЕКС АД, има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато: а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването; в) лицето възрази срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо Администратора;
11. Нарушения
Ако считате, че Вашите права във връзка със защита на лични данни са нарушени от ДАЙРЕКС АД, имате право да сезирате комптентния съд, както и Комисията за защита на лични данни на адрес:София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, тел:02/91-53-518, елекронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg
10. Изменения на Политиката за поверителност
ДАЙРЕКС АД си запазва правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време и без да Ви уведомява за такива промени. Вие се съгласявате, че Вашата продължителна употреба на Интернет страницата представлява Вашето приемане на променената Политика за поверителност и Вие приемате, че всички предишни версии на Политиката за поверителност са заменени от модифицираната версия.
С Отговорника по защита на личните данни в ДАЙРЕКС АД можете да се свържете на тел. 0885988777 и на e-mail : gdpr@direx.bg

Created by Eurocoders
По отношение на прилагането и прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679), който хармонизира правилата за защита на данните в държавите-членки на ЕС, Ви молим да се запознаете с нашата нова политика за поверителност и бисквитки. Можете да намерите повече информация тук.Затвори